struna tražilica

image shadow

centroid

skup točaka u ravnini, poznat i kao centar gravitacije ili mase

matematika

ciklički dio variograma

dio variograma nakon dosezanja praga u kojemu ostatak krivulje nastavlja oscilirati oko te vrijednosti

matematika

cikličnost

relativno pravilno osciliranje krivulje oko praga, koje se često uočava na eksperimentalnim variogramima

matematika