struna tražilica

image shadow

bezuvjetna simulacija

simulacija kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji ne zadržavaju konstantnima u svim realizacijama, već se mogu mijenjati unutar statistički dopuštenoga intervala jednako kao i u ćelijama bez mjerenja

matematika

binomna razdioba

razdioba kod koje je slučajna varijabla binomno distribuirana

matematika

biološki neuron

temeljna jedinica središnjega živčanog sustava

biologija

blok-krigiranje

procjena vrijednosti bloka iz skupa bliskih uzoraka primjenom krigiranja

matematika