struna tražilica

image shadow

aktivacijska funkcija

funkcija koja se pokreće ovisno o graničnoj vrijednosti nužnoj za prihvaćanje hipoteze

matematika

algoritam postupnoga opadanja

algoritam kojim se skraćuje vrijeme učenja povratnim postupkom uvođenjem metode postupnog opadanja

matematika

algoritam s povratnim postupkom

algoritam kod kojega se izračun pogreške za svaki neuron vraća natrag u mrežu u novi korak

matematika

anizotropija

pojava kada je variogramski doseg veći u jednome nego u drugome smjeru

matematika

arhitektura potpuno povezanih perceptrona

ustroj neuronske mreže koji podrazumijeva da su unutar sloja svi skriveni neuroni spojeni prema naprijed kroz sve moguće kombinacije

matematika