struna tražilica

image shadow

aktivacijska funkcija

funkcija koja se pokreće ovisno o graničnoj vrijednosti nužnoj za prihvaćanje hipoteze

matematika

algoritam postupnoga opadanja

algoritam kojim se skraćuje vrijeme učenja povratnim postupkom uvođenjem metode postupnog opadanja

matematika

algoritam s povratnim postupkom

algoritam kod kojega se izračun pogreške za svaki neuron vraća natrag u mrežu u novi korak

matematika

anizotropija

pojava kada je variogramski doseg veći u jednome nego u drugome smjeru

matematika

arhitektura potpuno povezanih perceptrona

ustroj neuronske mreže koji podrazumijeva da su unutar sloja svi skriveni neuroni spojeni prema naprijed kroz sve moguće kombinacije

matematika

bezuvjetna simulacija

simulacija kod koje se mjerene vrijednosti u točki ili ćeliji ne zadržavaju konstantnima u svim realizacijama, već se mogu mijenjati unutar statistički dopuštenoga intervala jednako kao i u ćelijama bez mjerenja

matematika

binomna razdioba

razdioba kod koje je slučajna varijabla binomno distribuirana

matematika

biološki neuron

temeljna jedinica središnjega živčanog sustava

biologija

blok-krigiranje

procjena vrijednosti bloka iz skupa bliskih uzoraka primjenom krigiranja

matematika

centroid

skup točaka u ravnini, poznat i kao centar gravitacije ili mase

matematika