struna tražilica

image shadow

akolada

okomiti notacijski znak koji spaja dva ili više notnih crtovlja, a označava da se glazba zapisana u tako spojenim notnim crtovljima treba izvoditi istodobno

znanost o umjetnosti

akord glavnoga ljestvičnog stupnja

akord čiji je osnovni ton glavni ljestvični stupanj

znanost o umjetnosti

akord sporednoga ljestvičnog stupnja

akord čiji je osnovni ton sporedni ljestvični stupanj

znanost o umjetnosti

altovski ključ

c-ključ koji se bilježi na trećoj crti notnoga crtovlja, a može poslužiti bilježenju dionice alta, viole ili drugoga glazbala toga registra

znanost o umjetnosti

bajan

ruski tip dugmetare

znanost o umjetnosti

bandoneon

dugmetara pravokutnoga, najčešće kvadratnoga presjeka s trakom za ruke iznad tastature

znanost o umjetnosti

baritonski ključ

c-ključ koji se bilježi na petoj crti notnoga crtovlja ili f-ključ na trećoj crti notnoga crtovlja, namijenjen notaciji dionice baritona ili glazbala sličnoga registra

znanost o umjetnosti

basovski ključ

f-ključ čija se središnja vitica nalazi na četvrtoj crti notnoga crtovlja (označava položaj note f-mali), a služi zapisu dionica dubokoga registra

znanost o umjetnosti

basso continuo

instrumentalna basovska dionica koja traje od početka do kraja skladbe i nad kojom jedan ili više članova kontinua improvizira akordnu pratnju

glazbena umjetnost

baterija udaraljki

skup udaraljki u nekom ansamblu

znanost o umjetnosti