struna tražilica

image shadow

valutična nodulna okorina

okorina koja nastaje habanjem nodule u vodenome transportu zbog čega je genetska okorina reducirana, ali barem mjestimice prepoznatljiva kao takva, dok je noduli djelomično izmijenjen oblik

arheologija

valutična okorina

okorina koja nastaje habanjem valutice u vodenome transportu

arheologija

vašonski šiljak

gravetijenski šiljak s plitkom obratnom obradbom na vrhu i bazi

arheologija

vatrište

mjesto na kojemu se loži vatra bez ikakvih građevinskih dodataka, prepoznatljivo po naslagama pepela i gara te zapečenoj zemlji

arheologija

ventralna strana

unutarnja strana izrađevine, koja je prije odvajanja bila spojena s jezgrom, na kojoj se obično nalazi točka udarca, izbočina, kolobari, katkada i otprslina

arheologija

vilafrank

biokronološka jedinica koja obuhvaća kasni pliocen i rani pleistocen obilježena pojavom velikih sisavaca i roda Homo

arheologija

vinčanska kultura

kasnoneolitička i ranoeneolitička kultura balkansko-anadolskoga kompleksa crnoglačane keramike rasprostranjena u Srbiji, na Kosovu, u Transilvaniji, Olteniji, Vojvodini i istočnoj Bosni krajem 6. i tijekom 5. tisućljeća pr. Kr., nazvana po nalazištu Vinča u Srbiji

arheologija

višenamjenska jezgra

jezgra od koje su lomljene barem dvije vrste proizvoda

arheologija

višeplošni plohak

plohak s tragovima obradbe udarne plohe koja je bila obrađena nizom manjih udaraca

arheologija

višestruko diedrično dubilo

složeno oruđe koje se sastoji od dvaju ili više diedričnih dubila među kojima može biti i kutno dubilo na lomu

arheologija