struna tražilica

image shadow

udarac

tehnika udaranja jednoga predmeta drugim radi lomljenja

arheologija

udarna ploha

dio jezgre pripravljen za izravno ili neizravno udaranje čekićem odnosno pritiskanje pritiskačem radi odbijanja ili odlamanja odbojaka, sječiva ili pločica

arheologija

udica

kukica za lovljenje ribe

arheologija

udubak

kameno oruđe na odbojku ili sječivu s udubljenjem na rubu

arheologija

udubak na kraju odbojka

udubak na distalnome kraju odbojka

arheologija

udubak od uporabe

udubak nastao uporabom

arheologija

uglavljivanje

postupak umetanja kamene ili koštane izrađevine u držak u procesu izradbe složenoga oruđa

arheologija

ugljen

akumulacija fosilizirane ili izgorene organske materije koja potječe od vegetacije

arheologija

ukras cardium

ukrašavanje nepečenoga glinenog posuđa utiskivanjem ruba nazubljene školjke čančice u površinu posude

ulomak

slomljeni ili odijeljeni komadić izrađevine

arheologija