struna tražilica

image shadow

tafonomija

znanstvena disciplina koja analizira oštećenja na kostima radi utvrđivanja geoloških, bioloških i drugih čimbenika koji su na njih djelovali od trenutka deponiranja do njihova otkrivanja

arheologija

tajasijen

industrija srednjega paleolitika na mediteranskome prostoru, nazvana po gradiću Les-Eyzies-de-Tayac u jugozapadnoj Francuskoj

arheologija

tajasijenski šiljak

šiljak s obama nazubljenim bočnim rubovima koji se primiču i spajaju u vrhu

arheologija

taložni procesi

procesi koji se događaju tijekom taloženja, a mogu biti uzrokovani prirodnim procesima ili čovjekovim djelovanjem

arheologija

tarantij

dio pleistocena koji je trajao od 0,126 do 0,0117 milijuna godina prije sadašnjosti

geologija

tardenoazijen

regionalna inačica kastelnovijena

arheologija

taubahijen

litičke industrije srednjega paleolitika odnosno zadnjega interglacijala i rane faze zadnjega glacijala na području Njemačke, Slovačke, Češke i Mađarske, nazvane po nalazištu Taubach u Njemačkoj

arheologija

tefra

akumulirani kruti materijal izbačen iz vulkana za vrijeme erupcije

arheologija

tefrokronologija

metoda datiranja arheoloških slojeva s pomoću određivanja distribucije i korelacije datiranih slojeva tefre

arheologija

tehnika dubila

obradba kojom se odlamanjem ivera dubila dobiva dljetasto oblikovan rub dubila

arheologija