struna tražilica

image shadow

Sahelanthropus tchadensis

vrsta ranoga hominina koja je obitavala u Čadu u razdoblju između 7 i 6 milijuna godina prije sadašnjosti

arheologija

Sahul

periodički pleistocenski kopneni most između otoka Nove Gvineje i Australije koji je olakšao najranije naseljavanje Australije prije približno 50 000 godina prije sadašnjosti

geologija

sastavljanje

postupak međusobna sljepljivanja odbojaka te odbojaka i jezgre od koje su odbijeni radi rekonstrukcije odbijanja ili prostorne analize nalazišta

arheologija

sedimentacija

proces mehaničkoga, kemijskoga i biokemijskoga odlaganja materijala u različitim uvjetima

geologija

sedimentna stijena

stijena nastala sedimentacijom čestica fizičkim procesima koje potječu od starijih stijena ili biološkim i kemijskim procesima

geologija

seletijen

kultura s prijelaza srednjega u gornji paleolitik u srednjoj Europi s obostrano obrađenim listolikim šiljcima, nazvana po špilji Szeleta u Mađarskoj

arheologija

serijacija

metoda relativnoga datiranja arheološkoga materijala koja grupiranjem izrađevina na temelju njihove sličnosti pretpostavlja istu kronološku starost te ih smješta u kronološki niz

arheologija

sferuliti

male vapnenačke kuglice koje nastaju u crijevima određenih životinjskih porodica te se izbacuju s izmetom

arheologija

siga

vapnenačka konkrecija koja se izlučuje iz hidrobikarbonata prokapnih i protočnih voda

geologija

sigaste tvorevine

tvorevine koje nastaju u špiljama i podzemnim objektima izdvajanjem kalcijeva karbonata iz hidrobikarbonata

arheologija