struna tražilica

image shadow

padubilica

malo oruđe na odbojku čiji je radni rub presjecište ruba nastaloga lomom i udubljenja koje je izrađeno nakon loma

arheologija

paizrađevina

komad koji sliči izrađevini, ali nastao djelovanjem prirodnih procesa ili životinja

arheologija

paleoentomologija

znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ostataka insekata u arheološkome kontekstu

arheologija

paleoindijansko razdoblje

najranija faza ljudskoga boravka u Sjevernoj i Južnoj Americi koja obuhvaća razdoblje od prvoga naseljavanja do oko 9000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

paleoklimatologija

znanost o klimi geološke prošlosti

geologija

paleokrš

krš otkriven spiranjem ili umjetnim odstranjenjem transgresijskoga nekrškog pokrova koji je zaustavio proces okršavanja

paleolitička umjetnost

stijenska i prenosiva likovna ostvarenja nastala tijekom paleolitika odnosno pleistocena

arheologija

paleolitička Venera

gornjopaleolitički figuralni ili reljefni prikaz žene

arheologija

paleolitik

najstarije i najdulje arheološko razdoblje koje traje od prve pojave kamenoga oruđa prije 2,6 milijuna godina do kraja posljednjega ledenog doba, obilježeno najranijim ljudskim izrađevinama od kamena oblikovanima isključivo lomljenjem te skupljačko-lovačkim načinom života ljudi

arheologija

paleomagnetizam

metoda određivanja starosti uzorka na temelju orijentacije magnetskih polova

arheologija