struna tražilica

image shadow

obični nazubak

nazubak čiji su jedan ili oba bočna ruba nazubljeni

arheologija

oblikovanje

lomljenje kojim se sirovina dovodi u određeni oblik

arheologija

obradba

tragovi završne faze proizvodnoga postupka koji najčešće nastaju kvrcanjem manjih odbojaka na radnome rubu oruđa

arheologija

obradbeni otpad

svi lomljevinski proizvodi osim jezgara i oruđa

arheologija

obrađeni levaloaški šiljak

levaloaški šiljak s blago istaknutom obradbom na jednome ili obama bočnim rubovima

arheologija

obrađivač

tvrdi ili meki čekić, obično manjih dimenzija, kojim se postiže obradba

arheologija

obratni sjekač

oruđe na rascijepljenome oblutku s vidljivom obradbom na vanjskoj strani

arheologija

obrazac naseljavanja

skup zahvata u okoliš u svrhu naseljavanja u odnosu na prirodne topografske značajke te zahtjeve i odluke zajednice

arheologija

odbojak

kamena izrađevina koja se zbog udarca ili pritiska odvojila od jezgre

arheologija

odbojak Kombewa

odbojak s dvjema ventralnim stranama

arheologija