struna tražilica

image shadow

njuškasto grebalo

njuškoliko grebalo na tankome odbojku ili sječivu

arheologija

njuškoliko grebalo

grebalo na debelome odbojku ili sječivu čije udubljenje na jednome bočnom rubu ili obama daje njuškolik oblik poprečnoga ruba

arheologija