struna tražilica

image shadow

nadočni luk

izbočenje čeone kosti smješteno iznad očne duplje

arheologija

naizmjenična obradba

obradba koja se po dužini ruba izmjenjuje na dorzalnoj i ventralnoj strani

arheologija

najstariji drijas

faza zahladnjenja koja je trajala od 17 000 do 14 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

naknadni lom

lom ili veće oštećenje na izrađevini nastalo nakon izradbe i uporabe

arheologija

nakovanj

kamen na koji je postavljena jezgra od koje se lome izrađevine ili kamen po kojemu se jezgrom udara radi lomljenja

arheologija

nakovanjska tehnika lomljenja

tehnika lomljenja kod koje se jezgrom udara o nepomični nakovanj da bi se odlomili odbojci

arheologija

nalazište na otvorenome

mjesto ljudske aktivnosti na otvorenome prostoru koje nije povezano s prirodnim skloništima poput špilja i abrija

arheologija

naprsline

linije pri bočnim rubovima ventralne strane odbojka, sječiva ili pločice usmjerene prema točki udarca

arheologija

naselje

skupina stambenih građevina i gospodarskih objekata

arheologija

naseobinska arheologija

poddisciplina arheologije koja je posebno usmjerena k proučavanju naselja i obrazaca naseljavanja te njihove međusobne interakcije

arheologija