struna tražilica

image shadow

magdalenijen

kultura gornjega paleolitika, nazvana po nalazištu La Madelaine u Francuskoj, koja počinje prije približno 17 000 radiokarbonskih godina i traje do prije približno 12 000 radiokarbonskih godina te kroz epimagdalenijen i do kraja paleolitika

arheologija

magdalenijenski šiljak s produžetkom

izduženi trokutasti šiljak s kratkim produžetkom postignutim strmom obradbom

arheologija

maglemozijen

ranomezolitička kultura južne Skandinavije, nazvana po nalazištu Maglemose u Danskoj, koja traje između približno 10 000 i 8000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

magmatska stijena

stijena nastala hlađenjem iz stijenske taljevine magmatskom, subvulkanskom ili vulkanskom aktivnošću

magnetometar

uređaj koji mjeri magnetska odstupanja površine tla na temelju čega ispod površine utvrđuje postojanje tragova ljudske aktivnosti

arheologija

magnetska susceptibilnost

metoda kojom se mjeri magnetizacija uzorka tla ili sedimenta izloženih magnetskomu polju poznate jačine

arheologija

majmuni

skupina primata koja uključuje vrste Staroga i Novoga svijeta, a po postojanju repa razlikuju se od čovjekolikih majmuna

mamutska stepa

paleoekološki uvjeti koji su prevladavali u većemu dijelu Euroazije tijekom pleistocena, a koji uključuju malu količinu padalina, malo snježnoga pokrivača i obilje sunca tijekom ljeta

arheologija

manganov dioksid

crni pigment koji je uz drveni ugljen služio kao glavni sastojak crne boje korištene u slikarstvu stijenske umjetnosti

arheologija

manuport

prirodni nemodificirani kamen koji je donesen na arheološko nalazište ljudskim djelovanjem iz svoga izvornog konteksta

arheologija