struna tražilica

image shadow

ljuskasta obradba

široka i kratka obradba čiji je dio udaljeniji od ruba oruđa širi od dijela na rubu te nalikuje na riblje ljuske

arheologija