struna tražilica

image shadow

lanac operacija

kronološka ljestvica faza transformacije litičkoga materijala izravnom ljudskom djelatnošću

arheologija

lančano datiranje

komparativna metoda datiranja izrađevine koja se temelji na starosti tipološki slična ili dijagnostičkoga predmeta, sigurno datirana kojom drugom metodom ili već ustanovljenom kronologijom na kojemu drugom nalazištu

arheologija

lasinjska kultura

eneolitička kultura nastala na supstratu kasne sopotske, vinčanske i lenđelske kulture, rasprostranjena krajem 5. i poč. 4. tisućljeća pr. Kr. u sjevernoj Hrvatskoj, Sloveniji, zapadnoj Mađarskoj, istočnoj Austriji i sjevernoj Bosni, nazvana po mjestu Lasinja u srednjemu Pokuplju

arheologija

lenđelske kulture

niz srodnih kultura kasnoga neolitika i ranoga eneolitika rasprostranjenih tijekom 5. tisućljeća pr. Kr. na području srednje Europe

arheologija

lepezno grebalo

kratko široko grebalo polukružna čela sa suženom bazom koja može biti obrađena

arheologija

levaloaška jezgra

posebno oblikovana jezgra za lomljenje levaloaških odbojaka, sječiva i šiljaka

arheologija

levaloaški odbojak

neobrađeni odbojak, simetričan s obzirom na os lomljenja i relativno tanak s blago izbočenom dorzalnom stranom, dobiven levaloaškim proizvodnim postupkom

arheologija

levaloaški otkrhak

levaloaški odbojak izražene debljine ili s okorinom na dorzalnoj strani

arheologija

levaloaški pašiljak

šiljak sličan levaloaškomu, obično dobiven diskoidnim proizvodnim postupkom, u kojega je morfološka os kosa na os lomljenja

arheologija

levaloaški proizvodni postupak

proizvodni postupak lomljenja kod kojega je jezgra namjerno centripetalnim lomljenjem pripremljena tako da se može proizvesti odbojak predodređene veličine i oblika

arheologija