struna tražilica

image shadow

kalabrij

dio pleistocena koji traje od 1,806 do 0,781 milijun godina

geologija

kalavost

fizičko svojstvo kristalne strukture minerala da se pod djelovanjem vanjske sile pravilno lomi po najgušćim kristalnim plohama

geologija

kalcedon

kriptokristalni kvarc

arheologija

kalupasti klin

glačani kameni klin u obliku obućarskoga kalupa

arheologija

kameni nož

kameno oruđe na odbojku ili sječivu s oštricom na jednoj bočnoj strani, dok je druga bočna strana obrađena ili prekrivena okorinom

arheologija

kameni šiljak

izduženo i tanko oruđe na odbojku ili sječivu šiljata vrha čiji se rubovi primiču i spajaju tvoreći oštri kut

arheologija

kameno doba

najstarija arheološka razdoblja tijekom kojih je kamen bio jedna od najvažnijih sirovina za izradbu oruđa i oružja

arheologija

kaneliranje

tehnika ukrašavanja keramičkoga, rjeđe kamenoga ili metalnoga posuđa te arhitektonskih elemenata plitkim paralelnim užljebinama

arheologija

kantaros

keramička ili metalna posuda za piće s dvjema visokim okomitim ručkama

arheologija

kasni glacijal

kraj posljednjega pleistocenskog glacijala, od kraja interstadijala Bølling do kraja pleistocena

arheologija