struna tražilica

image shadow

iberomaurusijen

sjevernoafrička kasnopaleolitička kultura ili tehnokompleks čije se trajanje smješta između oko 20 000 i 10 000 radiokarbonskih godina prije sadašnjosti

arheologija

idol

predmet ili kip koji simbolizira višu silu ili više biće te koji sam postaje predmetom obožavanja

arheologija

ilovača

tlo sastavljeno od pijeska, mulja i gline, što ga čini pogodnim za poljoprivredu

in situ

prirodni ili izvorni položaj arheološkoga nalaza ili uzorka

arheologija

indeks izduženosti

omjer dužine i maksimalne širine šačnika

arheologija

indukcija

donošenje općih zaključaka na temelju analize pojedinačnih pojava

kognitivna znanost

industrija

kameni ili koštani skupovi nalaza

arheologija

inkrustacija

ukrašavanje umetanjem, odnosno utiskivanjem finijega ili skupocjenijega materijala u jednostavnu podlogu

arheologija

interglacijal Günz-Mindel

prvi alpski interglacijal između glacijala Günz i Mindel koji je trajao približno između 600 000 i 450 000 godina prije sadašnjosti

arheologija

interglacijal Mindel-Riss

drugi alpski interglacijal između glacijala Mindel i Riss koji je trajao približno između 300 000 i 200 000 godina prije sadašnjosti

geologija