struna tražilica

image shadow

ekološki determinizam

tumačenje koje podrazumijeva da promjene u okolišu određuju promjene u ljudskome društvu

etnologija i antropologija

ekonomska arheologija

pravac u arheologiji koji se bavi proučavanjem odnosa između zajednice i prirodnih i kulturnih resursa

arheologija

eneolitik

razdoblje prapovijesti obilježeno preradbom bakrene rude i uporabom bakra za izradbu oruđa, oružja, nakita i posuđa iako kamen i nadalje ostaje važnom sirovinom

arheologija

eocen

geološka epoha unutar paleogenskoga perioda, kenozoičke ere i eona fanerozoika, koja je trajala od 56,0 do 33,9 milijuna godina prije sadašnjosti

arheologija

eoliti

grubi kameni komadi iz donjopleistocenskih naslaga koji su se nekad smatrali ljudskim proizvodom, dok se danas uglavnom smatraju ekofaktima

arheologija

eon

najdulja razdoblja geološke povijesti

geologija

epigravetijen

kulturni kompleks koji se nastavlja na gravetijen, prisutan na Sredozemlju i kontinentalnim dijelovima srednje i istočne Europe u razdoblju između približno 20 000 i 10 000 godina prije sadašnjosti, sa šiljcima s usjekom, kratkim grebalima i geometrijskim mikrolitima kao tipičnim izrađevinama

arheologija

epipaleolitik

kulture koje u tehnološkome smislu nastavljaju tradicije paleolitika, ali traju u ranome postglacijalnom razdoblju

arheologija

epoha

geološko razdoblje koje čini dio perioda

Equus hydruntinus

izumrla pleistocenska vrsta ekvida rasprostranjena u euroazijskome prostoru

arheologija