struna tražilica

image shadow

cardium

školjka koja se osim za jelo rabila za ukrašavanje keramičkoga posuđa utiskivanjem njezina nazubljenoga ruba u još meku glinu

arheologija

centripetalna jezgra

jezgra od koje su odbojci lomljeni kružno od ruba prema središtu

arheologija

cista

cilindrična brončana posuda s poklopcem za spremanje toaletnoga pribora

arheologija

cjedilo

posuda rupičasta ili mrežasta dna koja služi za odvajanje ostataka krutih tvari od tekućine

arheologija

Columbella rustica

mediteranski morski puž čije su ljušture korištene kao perle ili privjesci

arheologija

crvenica

crvenkasto tlo nastalo kao ostatak otapanja vapnenca ili drugih stijena i preneseno u krške pukotine gdje se očuvalo

Cyclope neritea

morski puž čije su ljušture korištene kao perle tijekom gornjega paleolitika i mezolitika

arheologija