struna tražilica

image shadow

ćerpič

nepečena opeka sušena na suncu, načinjena od gline pomiješane sa slamom, pepelom i drugim primjesama

arheologija