struna tražilica

image shadow

savršeni broj

prirodni broj jednak zbroju svojih pravih djelitelja

matematika

sedmerokut

mnogokut sa sedam stranica

matematika

sekans

funkcija recipročna funkciji kosinus

matematika

sekanta

pravac čiji se presjek s danom krivuljom sastoji od barem dviju točaka u kojima nije tangenta na krivulju

matematika

sfera

skup točaka prostora koje su jednako udaljene od čvrste točke

matematika

sferna geometrija

neeuklidska geometrija na sferi za koju su pravci glavne kružnice sfere, točke su točke sfere, a ravnina je zadana sfera

matematika

sferna trigonometrija

grana sferne geometrije nastala prema analogiji s ravninskom trigonometrijom

matematika

sferne koordinate

koordinate u sfernome koordinatnom sustavu

matematika

sferni koordinatni sustav

koordinatni sustav $(r,\phi,\theta)$ u prostoru određen čvrstom točkom $O$ i međusobno okomitim polupravcima $p$ i $z$ s ishodištem $O$, pri čemu točki $P$ prostora pridružujemo koordinatu $r$ koja je jednaka udaljenosti od $O$ do $P$, koordinatu $\phi$ koja je mjera kuta od projekcije vektora $\overrightarrow{OP}$ na ravninu $\Pi$, koja je okomita na poluos $z$ i sadržava poluos $p$, do poluosi $p$, i koordinatu $\theta$ koja mjeri kut koji vektor $\overrightarrow{OP}$ zatvara s poluosi $z$

matematika

sferni trokut

dio sfere omeđen trima glavnim kružnicama koje ne prolaze jednom točkom

matematika