struna tražilica

image shadow

obična diferencijalna jednadžba

diferencijalna jednadžba koja sadržava derivacije nepoznate funkcije jedne varijable

matematika

obod geometrijskoga lika

krivulja koja omeđuje geometrijski lik

matematika

obodni kut kružnice

manji od kutova s vrhom na kružnici kojemu kraci sijeku kružnicu

matematika

obrnuto razmjerne veličine

dvije veličine kojima je umnožak vrijednosti stalan

matematika

obujam

mjera prostora koji zauzima neko geometrijsko tijelo

matematika

odozdo omeđena funkcija

funkcija kojoj je skup vrijednosti odozdo omeđeni skup

matematika

odozdo omeđeni skup

podskup uređenoga skupa takav da mu je svaki element veći od fiksiranoga elementa toga skupa ili mu je jednak

matematika

odozgo omeđena funkcija

funkcija kojoj je skup vrijednosti odozgo omeđeni skup

matematika

odozgo omeđeni skup

podskup uređenoga skupa takav da mu je svaki element manji od fiksiranoga elementa toga skupa ili mu je jednak

matematika

određeni integral

poopćenje pojma i računanja površine između grafa pozitivne funkcije definirane na zatvorenome intervalu skupa realnih brojeva i $x$-osi temeljeno na razmatranju svih podjela toga intervala na konačno mnogo dijelova

matematika