struna tražilica

image shadow

nacrt

okomita projekcija na nacrtnu ravninu

matematika

nacrtna ravnina

uspravna ravnina na koju se projicira

matematika

nadskup

skup koji sadržava dani skup

matematika

najmanja gornja međa

najmanji element skupa svih gornjih međa podskupa $X$ za dani podskup $X$ u uređenome skupu $(L,\leq)$

matematika

najmanji element skupa

element uređenoga skupa koji je manji od svakoga elementa toga skupa ili mu je jednak

matematika

najmanji zajednički nazivnik

najmanji prirodni broj koji može biti zajednički nazivnik dvaju ili više zadanih razlomaka

matematika

najmanji zajednički višekratnik

najmanji pozitivni broj koji je zajednički višekratnik zadanih cijelih brojeva

matematika

najveća donja međa

najveći element skupa svih donjih međa podskupa $X$ za dani podskup $X$ u uređenome skupu $(L,\leq)$

matematika

najveći cijeli dio broja

najveći cijeli broj koji nije veći od zadanoga realnog broja

matematika

najveći element skupa

element uređenoga skupa koji je veći od svakoga elementa toga skupa ili mu je jednak

matematika