struna tražilica

image shadow

jakost testa

uvjetna vjerojatnost da će se određenim statističkim testom odbaciti osnovna hipoteza u korist alternativne statističke hipoteze ako je alternativna hipoteza istinita

matematika

jedinica

znamenka $1$ u decimalnome ili drugome brojevnom sustavu

matematika

jedinica u prstenu

element prstena koji je invertibilan s obzirom na množenje

matematika

jedinična dužina

dužina na brojevnome pravcu od ishodišta do točke s koordinatom jedan

matematika

jedinična kružnica

kružnica čiji je polumjer jedan

matematika

jedinična matrica

kvadratna matrica čiji su elementi na glavnoj dijagonali matrice jedinice, a svi su ostali elementi jednaki nuli

matematika

jedinični element

element algebarske strukture koji je neutralni element s obzirom na njezinu multiplikativnu binarnu operaciju

matematika

jedinični vektor

vektor $v$ u normiranome vektorskom prostoru čija je norma $\|v\|$ jednaka $1$

matematika

jednadžba

otvorena jednakost koja sadržava jednu nepoznanicu ili više njih te izborom vrijednosti nepoznanica dobivamo točan ili netočan izraz

matematika

jednakobrojni skupovi

skupovi koji imaju svojstvo da postoji bijekcija s jednoga na drugi

matematika