struna tražilica

image shadow

egzaktna diferencijalna jednadžba

obična diferencijalna jednadžba koja se u implicitnome obliku može napisati kao $F(x,y) d x + G(x,y) d y = 0$, pri čemu je lijeva strana potpuni diferencijal funkcije dviju varijabla ili, ekvivalentno, da $F$ i $G$ imaju neprekidne parcijalne derivacije i $\frac{\partial F}{\partial y} =\frac{\partial G}{\partial x}$

matematika

egzistencijalni kvantifikator

kvantifikator koji primjenom na predikat tvrdi da je za određenu vrijednost varijable pripadna izjava istinita

matematika

eksplicitni oblik jednadžbe pravca

jednadžba pravca u ravnini koja opisuje kako druga koordinata točke pravca ovisi o prvoj ili obratno

matematika

eksplicitno zadana funkcija

funkcija kojoj za svaku vrijednost argumenta pripadajuća vrijednost funkcije eksplicitno ovisi o vrijednosti argumenta

matematika

eksponencijalna funkcija

funkcija oblika $f(x)=a^x$ u kojoj je $a$ pozitivan realni broj različit od jedan

matematika

eksponencijalna jednadžba

jednadžba u kojoj se uz osnovne aritmetičke operacije pojavljuje eksponencijalna funkcija

matematika

eksponencijalna razdioba

zakon razdiobe neprekidne slučajne varijable kojoj je funkcija gustoće jednaka $f(x) = \lambda \exp^{ -\lambda x}$ za $x > 0$

matematika

eksponent

broj ili izraz $b$ u izrazu $a^b$

matematika

ekstrapoliranje

procjenjivanje vrijednosti određene veličine izvan područja u kojemu su poznate vrijednosti te veličine ili njoj bliske

matematika

ekstremna vrijednost funkcije

najmanja ili najveća vrijednost koju funkcija poprima

matematika