struna tražilica

image shadow

Cantorov skup

podskup intervala $[0,1]$ koji preostaje kada se interval podijeli na tri jednaka podintervala, izbace sve točke iz srednjega podintervala, svaki od preostalih podintervala podijeli na tri, izbace sve točke iz srednjega od tih triju i tako nastavi beskonačno mnogo puta

matematika

Cauchy-Riemannovi uvjeti

uvjeti na realni i imaginarni dio funkcije kompleksne varijable $f(z) = u(z) + i v(z)$ koji su, uz postojanje njihovih parcijalnih derivacija, ekvivalentni holomorfnosti funkcije $f$, a dani su formulama $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\partial v}{\partial x}$

matematika

Cauchyjev integralni teorem

teorem po kojemu je za svaku funkciju $f$ kompleksne varijable koja je analitička u jednostruko povezanome području $\Omega\subset\mathbf{C}$ za svaku zatvorenu glatku krivulju $\gamma\subset\Omega$ linijski integral $\oint_\gamma f(z) d z = 0$

matematika

Cauchyjev niz brojeva

niz $(x_n)_{n\in\mathbf{N}}$ brojeva $x_n$ sa svojstvom da za svaki pozitivni realni broj $\epsilon> 0$ postoji $p\in\mathbf{N}$ takav da $n,m> p$ povlači $|x_n-x_m|< \epsilon$

matematika

Cauchyjev niz točaka

niz $(x_n)_{n\in\mathbf{N}}$ točaka $x_n\in X$ metričkoga prostora $(X,d)$ sa svojstvom da za svaki pozitivni realni broj $\epsilon> 0$ postoji $p\in\mathbf{N}$ takav da $n,m> p$ povlači $d(x_n,x_m)< \epsilon$

matematika

centralna simetrija

preslikavanje ravnine ili prostora takvo da je zadana točka polovište spojnice bilo koje točke i njezine slike

matematika

centralnosimetrični lik

geometrijski lik koji se pri određenoj centralnoj simetriji preslikava u sebe

matematika

centrirana slučajna varijabla

slučajna varijabla kojoj je matematičko očekivanje jednako nuli

matematika

cijela kompleksna funkcija

kompleksna funkcija koja je analitička na cijeloj kompleksnoj ravnini

matematika

cijeli broj

broj koji pripada skupu $\{ \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots \}$

matematika