struna tražilica

image shadow

žarište elipse

svaka od dviju točaka koje imaju svojstvo da je zbroj njihovih udaljenosti do bilo koje točke zadane elipse stalan

matematika

žarište hiperbole

svaka od dviju točaka kojima je apsolutna vrijednost razlike udaljenosti od bilo koje točke zadane hiperbole stalna

matematika

žarište parabole

točka sa svojstvom da je zadana parabola skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od te točke i od ravnalice te parabole

matematika