struna tražilica

image shadow

četverokut

mnogokut s četirima stranicama

matematika

četverostrana piramida

piramida kojoj je osnovka četverokut

matematika

četverostrana prizma

prizma kojoj su osnovke četverokuti

matematika

četvrti kvadrant

kvadrant u kojemu su točke s prvom pozitivnom koordinatom, a drugom negativnom

matematika

čimbenik

argument u množenju

matematika

čista potencija

umnožak broja ili elementa matematičke strukture kojim se definira koliko se puta broj ili element množi sa samim sobom

matematika

član niza

vrijednost $x_n = x(n)$ niza $x$ na prirodnome broju $n$

matematika

član polinoma

monom u polinomu

matematika

član reda

član niza kojemu je taj red pridružen

matematika

čunjasta ploha

ploha koju čine svi pravci u prostoru koji prolaze točkama zadane kružnice i zadanom točkom izvan ravnine te kružnice

matematika