struna tražilica

image shadow

Z-ploča

tvorevina koja je granica sarkomere sastavljena od nitastih bjelančevina različitih od aktinskih i miozinskih niti, a na koju su aktinske niti vezane izravno, dok su miozinske niti vezane preko konektina

temeljne medicinske znanosti

zadah po acetonu

miris izdahnutoga zraka po acetonu koji upućuje na ketozu u organizmu

temeljne medicinske znanosti

zadebljanje predvorja rodnice

parno erektivno tijelo koje se nalazi lateralno od predvorja rodnice

temeljne medicinske znanosti

zajednička ilijačna arterija

grana trbušne aorte koja opskrbljuje noge i zdjelične organe

temeljne medicinske znanosti

zajednička ilijačna vena

vena koja skuplja krv iz noge i zdjelice te se ulijeva u donju šuplju venu

temeljne medicinske znanosti

zajednička karotidna arterija

grana brahiocefaličnoga stabla koja opskrbljuje organe glave i vrata

temeljne medicinske znanosti

zajednički jetreni žučovod

vod nastao spajanjem desnoga i lijevoga jetrenog voda na jetrenim vratima

temeljne medicinske znanosti

zajednički lisni živac

grana ishijadičnoga živca koja inervira hrbat stopala te mišiće i kožu prednjega i bočnoga dijela potkoljenice

temeljne medicinske znanosti

zajednički tetivni prsten

vezivni prsten koji je polazište svim vanjskim očnim mišićima osim donjemu kosom mišiću

temeljne medicinske znanosti

zakoljeni mišić

potkoljenični mišić koji počinje s natkoljenične kosti ispod lateralnoga epikondila i hvata se za stražnju plohu goljenične kosti, a funkcija mu je pregibanje i unutarnja rotacija potkoljenice

temeljne medicinske znanosti