struna tražilica

image shadow

S-stanica

stanica epitela tankoga crijeva koja proizvodi i izlučuje sekretin

temeljne medicinske znanosti

S-val

srčani val u obliku drugoga negativnog otklona QRS kompleksa na elektrokardiogramu, ili prvoga ako Q-val ne postoji, zbog depolarizacije obiju srčanih klijetaka

temeljne medicinske znanosti

sabirna cijev

dio bubrežnoga kanalića koji se nastavlja na distalni kanalić i koji obilježuje reapsorpcija vode i otopljenih tvari, poglavito natrijevih iona, ovisna o djelovanju hormona i sudjelovanje u održavanju acidobazne homeostaze

temeljne medicinske znanosti

safenski živac

grana bedrenoga živca koja inervira koljeni zglob i kožu na medijalnome dijelu noge i stopala

temeljne medicinske znanosti

sagitalne ravnine

zamišljene uspravne ravnine koje se kroz tijelo pružaju od naprijed prema natrag i u odnosu na njih u jednoj antimeri neka tvorba može biti bliže ili dalje od središnje ravnine

temeljne medicinske znanosti

saharaza

enzim probavnoga sustava koji se nalazi u apsorpcijskim stanicama crijevnih resica i katalizira razgradnju saharoze na molekulu glukoze i molekulu fruktoze

temeljne medicinske znanosti

sakrouterinska sveza

sveza koja se jednim dijelom veže za ravno crijevo, a drugim dijelom ide prema natrag i veže se za križnu kost

temeljne medicinske znanosti

salpingitis

upala jajovoda

temeljne medicinske znanosti

samorazgradnja

razgradnja čitave stanice s pomoću enzima oslobođenih iz vlastitih lizosoma

temeljne medicinske znanosti

samoregulacija

proces kojim organ, tkivo ili stanica promjenama vlastitoga djelovanja svoju trenutačnu funkciju prilagođuje potrebama organizma kao cjeline i održava je unutar fizioloških vrijednosti

temeljne medicinske znanosti