struna tražilica

image shadow

P-val

srčani val u obliku pozitivnoga otklona na elektrokardiogramu, osim u perifernome odvodu desne ruke u kojemu je negativan, zbog depolarizacije obiju srčanih pretklijetaka

temeljne medicinske znanosti

Pagetova bolest

kronična bolest kostiju kod koje isprva dolazi do pojačane razgradnje kosti, a potom do prekomjernoga stvaranja nove kosti

temeljne medicinske znanosti

pahuljičasto-čvorićasti režanj

režanj sastavljen od čvorića koji je dio srednjega dijela maloga mozga i pahuljičaste parne tvorevine koja pripada polutki maloga mozga

temeljne medicinske znanosti

palac stopala

prvi prst stopala

temeljne medicinske znanosti

palac šake

prvi prst šake

temeljne medicinske znanosti

palčana arterija

grana nadlaktične arterije koja opskrbljuje podlakticu, ručni zglob i šaku

temeljne medicinske znanosti

palčana kost

cjevasta kost na palčanoj strani podlaktice

temeljne medicinske znanosti

palčani živac

živac koji inervira stražnje nadlaktične mišiće, stražnje i lateralne podlaktične mišiće, kožu na stražnjoj strani nadlaktice i podlaktice, kožu hrpta šake te kožu prvoga i drugoga prsta i polovicu trećega prsta

temeljne medicinske znanosti

palčano-zapešćajni zglob

zglob između prvih triju zapešćajnih kostiju gornjega reda i donjega dijela palčane kosti

temeljne medicinske znanosti

paleospinotalamički put

živčana vlakna središnjega živčanog sustava koja prenose signale sporoga trajnog bola iz kralježnične moždine u moždano deblo i talamus

temeljne medicinske znanosti