struna tražilica

image shadow

K-stanica

stanica epitela tankoga crijeva koja proizvodi i izlučuje želučani inhibicijski polipeptid

temeljne medicinske znanosti

kalcifikacija

ugradba kristala kalcijevih soli u meka tkiva organizma što rezultira njihovim otvrdnućem i narušenom funkcijom

temeljne medicinske znanosti

kalcijska crpka

transmembranska bjelančevina koja mehanizmom primarnoga aktivnog prijenosa izbacuje kalcijeve ione iz stanice ili ih ubacuje u unutarstanične vezikularne organele

temeljne medicinske znanosti

kalcijski kanal

ionski kanal koji omogućuje prolaženje iona kalcija iz područja više koncentracije u područje niže koncentracije

temeljne medicinske znanosti

kalcijsko-natrijski kanal

ionski kanal koji omogućuje prolaženje iona kalcija i natrija iz područja više koncentracije u područje niže koncentracije

temeljne medicinske znanosti

kalikrein

proteolitički enzim koji katalizira razgradnju kojom nastaju kinini

temeljne medicinske znanosti

kalmodulin

bjelančevina koja veže kalcijeve ione i tako sudjeluje u prijenosu signala ili u skladištenju kalcijevih iona

temeljne medicinske znanosti

kalorimetrija

mjerenje intenziteta metabolizma

temeljne medicinske znanosti

kalsekvestrin

bjelančevina unutar sarkoplazmatske mrežice koja veže kalcijeve ione nakon mišićne kontrakcije

temeljne medicinske znanosti

kanal nadsjemenika

dio nadsjemenika u koji se otvaraju odvodne sjemenične cjevčice i koji se na kraju repa nadsjemenika nastavlja u sjemenovod

temeljne medicinske znanosti