struna tražilica

image shadow

A-val

val bila unutarnje grkljanske vene zbog kontrakcije desne srčane pretklijetke u obliku pozitivnoga otklona na jugulogramu

temeljne medicinske znanosti

AB0 antigenski sustav

sustav eritrocitnih antigena koji obuhvaća aglutinogene A i B

temeljne medicinske znanosti

acetabul

jama u koju ulazi glava bedrene kosti

temeljne medicinske znanosti

acetil-koenzim A

kemijski spoj mnogih metaboličkih reakcija u organizmu nastao spajanjem koenzima A i octene kiseline

temeljne medicinske znanosti

acetil-koenzim A karboksilaza

enzim koji katalizira prijenos karboksilne skupine na acetil-koenzim A i time regulira stvaranje masnih kiselina

temeljne medicinske znanosti

acetilkolinesteraza

enzim koji katalizira razgradnju acetilkolina na acetatni ion i kolin koji se vraća u presinapsni živčani završetak za ponovnu proizvodnju acetilkolina

temeljne medicinske znanosti

acetilkolinski kanal

ionski kanal kroz koji, kad je otvoren, prolaze ioni natrija i kalija, a otvara se vezanjem signalne molekule acetilkolina

temeljne medicinske znanosti

acidobazni nomogram

nomogram koji prikazuje pH-vrijednost arterijske krvi, koncentraciju hidrogenkarbonatnih iona i vrijednost parcijalnoga tlaka ugljikova dioksida u arterijskoj plazmi

kliničke medicinske znanosti

adaptivni nadzor

nadzor koji djeluje kao naknadna povratna sprega

kliničke medicinske znanosti

adenil-ciklaza

enzim koji katalizira pretvorbu adenozin-trifosfata u ciklički adenozin-monofosfat koji ima važnu ulogu u prijenosu signala u stanicu

temeljne medicinske znanosti