struna tražilica

image shadow

čekić

slušna košćica koja se drškom učvršćuje za unutarnju površinu bubnjića, a glavom uzglobljuje s nakovnjem

temeljne medicinske znanosti

čeona kost

neparna kost moždanoga dijela lubanje koja sprijeda zatvara lubanjsku šupljinu i nalazi se ispred klinaste kosti i obiju tjemenih kosti

temeljne medicinske znanosti

čeoni

koji se odnosi na čeonu kost ili na čeonu ravninu

temeljne medicinske znanosti

čeoni režanj

moždani režanj smješten u prednjemu dijelu kore velikoga mozga, koji je od tjemenoga režnja odvojen centralnom brazdom, a od sljepoočnoga režnja lateralnom brazdom

temeljne medicinske znanosti

čeoni šav

lubanjski šav koji u novorođenčeta spaja dvije polovice čeone kosti

temeljne medicinske znanosti

čeoni živac

grana očnoga živca koja inervira čelo i tjeme

temeljne medicinske znanosti

češerasto tijelo

žlijezda s unutarnjim lučenjem smještena između stražnjih krajeva desnoga i lijevoga talamusa

temeljne medicinske znanosti

četveroglavi mišić

mišić s četirima glavama koje polaze s različitih mjesta na istoj kosti ili s različitih kosti, ujedinjuju se u zajednički trbuh te se zajedničkom tetivom hvataju za kost

temeljne medicinske znanosti

četveroglavi natkoljenični mišić

natkoljenični mišić čije četiri glave imaju polazišta na bočnoj i bedrenoj kosti te zajedničko hvatište na hrapavosti goljenične kosti, a funkcija mu je opružanje koljenoga zgloba

temeljne medicinske znanosti

četverokutni režanj

režanj na prednjemu dijelu donje površine jetre

temeljne medicinske znanosti