struna tražilica

image shadow

T-priključak

priključak u obliku slova T za spoj cijevi s dvjema drugim cijevima pod pravim kutom

strojarstvo

taloženje

nakupljanje finih čestica nečistoća koje donosi fluid na određeno mjesto u sustavu

strojarstvo

tandemski cilindar

cilindar s najmanje dvama klipovima na zajedničkoj klipnjači koji se gibaju u odvojenim komorama

strojarstvo

teleskopski cilindar

cilindar s najmanje dvama stupnjevima izvlačenja koji se postižu kliženjem šupljih klipnjača jedne unutar druge

strojarstvo

temperatura samozapaljenja

temperatura pri kojoj se tekućina zapali bez vanjskoga izvora zapaljenja

strojarstvo

teorijska cilindarska sila

izračunana sila na cilindru uz zanemarenje povratnoga tlaka, trenja ili utjecaja curenja

strojarstvo

teorijska snaga

mehanička snaga potrebna za politropsku kompresiju plina u kompresoru te njegovu dostavu u određenome rasponu tlakova

strojarstvo

teorijski

koji je dobiven iz proračuna uporabom osnovnih konstrukcijskih izmjera uz jednadžbe s procjenama i empirijskim podatcima bez stvarnih mjerenja

strojarstvo

teorijski izlazni protok pumpe

umnožak specifičnoga protoka i broja okretaja ili ciklusa po jedinici vremena

strojarstvo

teorijski obujam fluida

obujam koji fluid zauzima u cijeloj komori

strojarstvo