struna tražilica

image shadow

sadržaj zraka

obujam zraka u radnoj tekućini

strojarstvo

samocentrirajući ventil

razvodni ventil čiji se radni element vraća u središnji položaj nakon što upravljačke sile prestanu djelovati

strojarstvo

samozaptivna spojnica

spojnica koja automatski brtvi jedan vod ili oba voda nakon njihova odvajanja

strojarstvo

sapnica

otvor ili prolaz sa šiljastim rubovima

strojarstvo

sastavnica

funkcionalni dio hidrauličkoga ili pneumatskoga sustava

strojarstvo

sastavnica za prijenos snage fluidima

uređaj za pretvorbu ili prijenos hidrauličke i pneumatske energije

strojarstvo

savitljivi cijevni vod

savitljiva cijev s priključkom na jednome kraju ili obama krajevima

strojarstvo

savršena višestupanjska kompresija

adijabatska kompresija pri kojoj se idealni plin komprimira, a ulazna temperatura i utrošeni rad isti su u svim stupnjevima kompresije

strojarstvo

sekcija razdjelnika

ugradna grupa sastavljena od postolja razdjelnika i u njemu ugrađenoga ventila koji zauzima određeni položaj u ugradnoj grupi razdjelnika

strojarstvo

sekundarni fluid

fluid na izlazu iz pojačala tlaka

strojarstvo