struna tražilica

image shadow

pad tlaka

razlika između visokotlačne i niskotlačne strane nastala zbog otpora pri strujenju

strojarstvo

pamćenje

svojstvo pojedinih tvari da se vraćaju u početni oblik nakon deformacije

strojarstvo

papučica

upravljački mehanizam s dvosmjernim djelovanjem pokretan nogom

strojarstvo

pasivni izlaz

izlaz čija snaga ovisi isključivo o ulaznome signalu

strojarstvo

pasivni ventil

ventil koji snagu na izlaznome priključku dobiva isključivo od ulaznoga signala

strojarstvo

pedala

upravljački mehanizam s jednosmjernim djelovanjem pokretan nogom

strojarstvo

peterosmjerni razvodni ventil

razvodni ventil s pet glavnih otvora ventila

strojarstvo

plastomerni materijal

materijal koji se pod opterećenjem lako deformira i nakon rasterećenja ostaje djelomično deformiran

strojarstvo

plivajući položaj

položaj radnoga elementa razvodnoga ventila pri kojemu su svi radni otvori spojeni s povratnim vodom ili povratnim otvorom

strojarstvo

plosnata brtva

brtva od plosnatoga materijala koji je oblikovan tako da odgovara površinama koje treba zabrtviti

strojarstvo