struna tražilica

image shadow

generator

uređaj koji pretvara jedan oblik energije u drugi

strojarstvo

generator impulsa

generator koji proizvede samo jedan impuls na izlaznome otvoru ako postoji stalni pneumatski signal na ulaznome otvoru

strojarstvo

generator pulsacija

generator koji proizvodi ponavljajuće impulse na izlaznome otvoru kad joj na ulazni otvor dolazi neprekidni pneumatski signal

strojarstvo

generator vakuuma

sastavnica koja upotrebljava stlačeni zrak za proizvodnju vakuuma primjenom Venturijeve cijevi

strojarstvo

generirano onečišćenje

onečišćenje proizvedeno tijekom rada sustava ili sastavnice

strojarstvo

geometrijski

koji je izračunan uporabom osnovnih konstrukcijskih izmjera pri čemu se ne uzimaju u obzir manja odstupanja nastala obradbom

strojarstvo

gerotorska pumpa

hidraulična pumpa koja ima jedan gerotorski element ili više njih

strojarstvo

gerotorski element

vanjski ili unutarnji rotor gerotorske pumpe ili motora

strojarstvo

gerotorski motor

hidraulični motor koji ima jedan gerotorski element ili više njih

strojarstvo

glavni otvor ventila

otvor ventila koji je povezan s drugim otvorom ili je blokiran zbog djelovanja upravljačkoga mehanizma

strojarstvo