struna tražilica

image shadow

faktor kompresibilnosti

omjer stvarnoga obujma i obujma određenoga prema zakonu za idealne plinove

strojarstvo

faktor opterećenja

omjer prosječnoga opterećenja kompresora u određenome razdoblju i njegova nazivnoga opterećenja

strojarstvo

faktor pojačanja signala

omjer povećanja signala pri prolasku kroz regulacijski sustav ili određeni regulacijski element

strojarstvo

faktor pražnjenja

omjer izmjerene i teorijske količine potisnutoga zraka

strojarstvo

fazni pomak

vremenska razlika između ulaznoga i izlaznoga signala u regulacijskome uređaju ili sustavu

strojarstvo

filtar s dvama filtarskim elementima

filtar sastavljen od dvaju usporedno spojenih filtarskih elemenata

strojarstvo

filtar s mimovodom

filtar s alternativnim prolazom za protok radne tekućine mimo filtarskoga elementa u slučaju dostizanja namještenoga diferencijalnog tlaka

strojarstvo

filtar s uljnom kupelji

filtar s aktivnom površinom u obliku labirinta na koju kaplje ulje koje upija onečišćivače, a oni zbog svoje težine padaju na dno filtarske čašice

strojarstvo

filtar sa srastanjem

filtar stlačenoga zraka u kojemu se izdvajanje tekućih čestica provodi adsorpcijskim srastanjem čestica u veći obujam koji se izdvaja iz zračne struje

strojarstvo

filtar stlačenoga zraka

filtar za izdvajanje krutih čestica i tekućih nečistoća iz stlačenoga zraka

strojarstvo