struna tražilica

image shadow

degradacija radne tekućine

gubitak kemijskih i/ili mehaničkih svojstava radne tekućine

strojarstvo

desorpcija

fizičko-kemijski proces uklanjanja apsorbirane ili adsorbirane tvari

strojarstvo

diferencijalni cilindar

dvoradni cilindar s različitim površinama prednje i stražnje strane klipa

strojarstvo

diferencijalni tlak

razlika tlakova koja se pojavljuje pri istodobnome mjerenju u dvjema različitim točkama sustava

strojarstvo

difuzor

hidraulička sastavnica sa skretnim pregradama ugrađena u povratnome vodu prema spremniku radi smanjenja brzine radne tekućine

strojarstvo

digitalni

koji se odnosi na fluidičke uređaje ili sklopove čiji se izlaz mijenja u obliku diskretnih koraka

strojarstvo

digitalni elektromagnet

elektromagnet koji proizvodi signale uključeno-isključeno

strojarstvo

dinamička viskoznost

sila potrebna za pokretanje sloja fluida površine jednoga kvadratnog metra i debljine jednoga metra brzinom od jednoga metra u sekundi

strojarstvo

dinamički gubitci

gubitci zbog trenja na stijenkama, unutarnjega trenja u fluidu te promjene smjera strujenja

strojarstvo

dinamički kompresor

kompresor u kojemu se zrak ili plin komprimiraju mehaničkim sudaranjem s rotirajućim krilima ili rotorom pri čemu se kinetička energija pretvara u energiju tlaka

strojarstvo