struna tražilica

image shadow

balansirana krilna pumpa

krilna pumpa u kojoj su poprečne sile na rotor uravnotežene

strojarstvo

biorazgradiva radna tekućina

radna tekućina koja se brzo i u velikoj mjeri biološki razgrađuje nakon što dospije u okoliš

strojarstvo

blok razdjelnika

prizmatični element s otvorima koji su međusobno spojeni u skladu s vezama u hidrauličkome krugu i u koji se mogu ugraditi uložni ventili i ventili za priključnu ploču

strojarstvo

brijeg

rotirajući ili klizni element u mehaničkoj vezi koji se upotrebljava za pretvaranje rotacijskoga gibanja u pravocrtno gibanje ili obratno

strojarstvo

brojač impulsa

uređaj za brojenje i prikazivanje broja primijenjenih upravljačkih impulsa

strojarstvo

brojenje čestica

mjerenje čestica nakupljenih u sustavu

strojarstvo

brtva

element kojim se sprečava propuštanje fluida i/ili ulazak nečistoća

strojarstvo

brtva klipnjače

brtva koja sprečava istjecanja radne tekućine iz cilindra prema van

strojarstvo

brtvenica

naprava sastavljena od jedne brtve ili više njih i pripadnih elemenata

strojarstvo

brzina vrtnje

broj punih okretaja u jedinici vremena

strojarstvo