struna tražilica

image shadow

varijacije

razlike koje postoje među pojedincima i populacijama

etnologija i antropologija

vegetarijanstvo

prehrana koja ne sadržava namirnice životinjskoga podrijetla

etnologija i antropologija

velika tradicija

poopćeno elitno kulturno naslijeđe i znanje utemeljeno na standardiziranim pisanim tekstovima

etnologija i antropologija

veliki čovjek

lokalni vođa čija moć počiva na karizmi, osobnim sposobnostima i ekonomskim vještinama

etnologija i antropologija

veliki jaz

oprečnost između primitivnoga i modernoga načina života i mišljenja

etnologija i antropologija

verbalna komunikacija

komunikacija ostvarena govorom

etnologija i antropologija

vernakular

svakodnevni govor određene zajednice

etnologija i antropologija

vertikalna evolucija

postupan proces promjene jedne vrste u novu, reproduktivno različitu vrstu

etnologija i antropologija

vezanost gena

pojava zajedničkoga nasljeđivanja alela koji se nalaze na istome kromosomu

etnologija i antropologija

vidljiva potrošnja

razmetanje skupim stvarima i uslugama radi društvenoga prestiža

etnologija i antropologija