struna tražilica

image shadow

saltacionizam

teorijski pristup evoluciji koji pretpostavlja skokovitu diskontinuiranu mutacijsku promjenu u najmanje jednoj fenotipskoj osobini

etnologija i antropologija

samorefleksivnost

ljudska sposobnost introspekcije i želja za dubljim spoznajama o vlastitoj prirodi, svrsi i biti

etnologija i antropologija

samosvijest

svjesnost o vlastitoj osobnosti i vrijednosti

etnologija i antropologija

sankcija

društvena mjera odobravanja ili osuđivanja individualnoga ponašanja

etnologija i antropologija

Sapir-Whorfova hipoteza

pretpostavka da postoji sustavna veza između jezičnih kategorija i mišljenja

etnologija i antropologija

sastav tijela

apsolutna ili relativna masa masnoga tkiva, mišića, kosti i unutrašnjih organa ljudskoga tijela

etnologija i antropologija

sastavnica

jedinica značenja u komponencijalnoj analizi

etnologija i antropologija

satelitni DNK

DNK građen od vrlo dugih nizova uzastopnih ponavljanja nukleotidnih motiva različite složenosti

biologija

sazrijevanje

proces postizanja funkcionalne zrelosti bioloških, psiholoških i kognitivnih čovjekovih sposobnosti

etnologija i antropologija

scijentizam

istraživački pristup koji se pretjerano oslanja na objektivizam i egzaktnost

etnologija i antropologija