struna tražilica

image shadow

obespravljeni

koji pripadaju društvenoj skupini koja nema pristupa hegemonijskome diskursu

etnologija i antropologija

običaj

način života, rada i ponašanja koji se tijekom generacija ustalio u nekoj zajednici

etnologija i antropologija

običajne moralne norme

običajne norme koje počivaju na vrijednosnome sustavu zajednice i reguliraju društvenu praksu za koju se vjeruje da doprinosi dobrobiti cijele zajednice

etnologija i antropologija

običajne norme

nepisana općeprihvaćena pravila ponašanja i obrasci društvenih međudjelovanja zajednice

etnologija i antropologija

običajno pravo

skup pravnih pravila i praksa koji u određenoj zajednici imaju pravnu snagu i djeluju kao samostalan izvor prava

etnologija i antropologija

obilježenost

svojstvo jednoga pojma u binarnoj opreci da ima temeljno značenje koje definira prirodu opreke

interdisciplinarne humanističke znanosti

obitelj

temeljna jedinica ljudske društvene organizacije koja obuhvaća najmanje dvije osobe

etnologija i antropologija

obitelj podrijetla

nuklearna obitelj u kojoj je osoba rođena i odrasla

etnologija i antropologija

obitelj prokreacije

obitelj koju osoba osniva brakom ili drugim oblikom zajedništva

etnologija i antropologija

objektivizam

istraživački pristup u društvenim i humanističkim znanostima koji se temelji na objektivnome promatranju predmeta istraživanja

interdisciplinarne društvene znanosti