struna tražilica

image shadow

nacija

zamišljena politička zajednica utemeljena na mitu o kulturnoj, etničkoj i psihičkoj povezanosti svih njezinih članova i njihovu osjećaju pripadnosti i privrženosti zajednici

interdisciplinarne društvene znanosti

nacionalizam

politička ideologija utemeljena na vjerovanju u primat određene stvarne ili zamišljene nacije i načelu podudarnosti političkih i nacionalnih granica

interdisciplinarne društvene znanosti

nacionalna manjina

skupina državljana neke zemlje koja se od dominantne skupine razlikuje po nacionalnoj pripadnosti

etnologija i antropologija

nacionalni karakter

trajne osobine i način života koje dijele pripadnici nacije ili države

etnologija i antropologija

način proizvodnje

ukupnost proizvodnih snaga i društvenih odnosa u procesu proizvodnje

etnologija i antropologija

nadgradnja

ideološka razina društva u marksističkoj teoriji

etnologija i antropologija

nadoknada rasta

razdoblje u kojemu dijete zaostalo u rastu zbog pothranjenosti ili bolesti raste do dosezanja svojega genskog potencijala

etnologija i antropologija

nadorganski

koji je iznad fizičkoga ili psihološkoga aspekta ljudskoga života te se može objasniti samo kulturom

etnologija i antropologija

nagađanje povijesti

rekonstrukcija evolucijskoga razvoja kulture logičkim nagađanjem

etnologija i antropologija

najbliži zajednički predak

čvor na vrhu evolucijskoga stabla od kojega potječu svi sljedeći aleli ili kromosomi

etnologija i antropologija