struna tražilica

image shadow

mačizam

kulturna konstrukcija u kojoj je naglašena muškost ključna u muškoj rodnoj ulozi

etnologija i antropologija

magija

skup obrednih postupaka kojima čovjek nastoji utjecati na natprirodne ili prirodne sile kako bi ostvario neki cilj

etnologija i antropologija

majčinski govor

posebna pojednostavnjena vrsta govora koji majka upotrebljava u komunikaciji s malim djetetom

etnologija i antropologija

makrobotanički ostatci

vidljivi ostatci bilja na arheološkome nalazištu

etnologija i antropologija

makroevolucija

evolucijske promjene koje se događaju iznad razine vrste

etnologija i antropologija

makronutrijenti

hranjive tvari koje čine veći dio prehrane pojedinca i svojom razgradnjom osiguravaju energiju organizmu

etnologija i antropologija

mala tradicija

tradicija i znanje utemeljeni na svakodnevnim praksama lokalne zajednice

etnologija i antropologija

mana

nadnaravna sila ili energija koja prožima sve što postoji u prirodi

etnologija i antropologija

manifestne funkcije

objektivne posljedice djelovanja koje pojedinac prepoznaje

etnologija i antropologija

manjina

dio stanovništva koji se od većine stanovništva razlikuje nacionalnošću, religijom, kulturom ili jezikom

etnologija i antropologija