struna tražilica

image shadow

ljudska prava

neosporiva prava koja osoba stječe samom činjenicom da je ljudsko biće

interdisciplinarne društvene znanosti

ljudskost

stanje i iskustvo čovjeka kao kulturnoga, psihološkoga i biološkoga bića

etnologija i antropologija