struna tražilica

image shadow

lamarkizam

teorija čije je načelo evolucijske promjene temeljeno na učinku uporabe i neuporabe obilježja i nasljeđivanju stečenih osobina

etnologija i antropologija

langue

opći apstraktni sustav jezičnih pravila

filologija

latentne funkcije

nenamjerne i neprepoznate posljedice djelovanja

etnologija i antropologija

lateralizacija mozga

specijalizacija lijeve i desne hemisfere mozga za pojedine funkcije

etnologija i antropologija

legitimni jezik

institucijski ovjeren skup jezičnih obilježja koji se prepuručuje za komunikaciju u javnoj sferi političke zajednice

etnologija i antropologija

leksikostatistika

statističke metode mjerenja udaljenosti među jezicima na temelju broja srodnih riječi

etnologija i antropologija

levirat

brak udovice s bratom pokojnoga muža

etnologija i antropologija

Liebigov zakon minimuma

zakon prema kojemu opstanak živih bića na nekome području nije određen ukupnom količinom svih za to potrebnih izvora nego samo najmanje raspoloživoga

etnologija i antropologija

liminalna faza

središnja faza obreda prijelaza u kojoj se pojedinac nalazi između društveno određenih položaja i izvan društvene strukture

etnologija i antropologija

liminalnost

rubni prostor u kojemu se prelaze okviri društvenih struktura i privremeno dokidaju društvene norme i vrijednosti

etnologija i antropologija