struna tražilica

image shadow

kaliper

antropometrijski instrument za mjerenje debljine kožnih nabora

etnologija i antropologija

kandidatski gen

gen za koji se pretpostavlja da sudjeluje u razvoju nekoga fenotipa na temelju funkcije produkta toga gena i fiziološkoga ili biokemijskoga svojstva fenotipa

biologija

kanibalizam

ljudsko konzumiranje ljudskoga mesa iz prehrambenih, ritualnih ili magijskih razloga

etnologija i antropologija

kapacitet održivosti

najveći mogući broj pojedinaca koji se mogu prehraniti na određenome zemljopisnom području bez štetnih posljedica za okoliš

etnologija i antropologija

kapital

materijalna sredstva koja se rabe s primarnim ciljem povećanja dobiti vlasnika

interdisciplinarne društvene znanosti

kapitalizam

društveno-ekonomski sustav zasnovan na privatnome vlasništvu i tržišnome natjecanju kapitala

etnologija i antropologija

kasta

nepromjenjiva društvena klasa određena rođenjem

etnologija i antropologija

kastinski sustav

društvena hijerarhija koja se temelji na međusobno odijeljenim društvenim skupinama među kojima ne postoji mogućnost društvene pokretljivosti

etnologija i antropologija

katahreza

mijenjanje značenja ili smještanje u drukčiji kontekst elemenata preuzetih od kolonizatorske kulture

etnologija i antropologija

kategorijska analiza

analiza usmjerena na klasifikacijske strukture koje se očituju u emskim kategorijama

etnologija i antropologija